separator

3PL / СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА & ТРАНСПОРТ

Логистичен Парк София осигурява логистични услуги като трета страна (3PL – third party logistics). Компанията ни предлага пълен набор от комплексни услуги по складово обслужване, съхранение и организация на транспорт на стоките на нашите клиенти. Развиваме дейността си върху площ от 14,000 кв.м, върху която е изградена стелажна система с над 25,000 палетоместа, които се отдават под наем активно. Допълнително е обособена и зона за извънгабаритни и/или тежки товари. Дружеството разполага с обучен екип от професионалисти, които подхождат индивидуално към нуждите на всеки един клиент. Неразделна част от нашите процеси е софтуера за складово управление (WMS – Warehouse Management System), позволяващ пълна проследяемост на стоковите запаси.

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА ЗА ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ В ЛОГИСТИЧЕН ПАРК СОФИЯ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ

Нашите складови и логистични услуги позволяват на нашите клиенти да се фокусират върху основните си процеси, като по този начин им помагат успешно да развиват своите бизнеси. Ние предлагаме пълна палитра от 3PL услуги, свързани със складиране на стоки и пратки, като основните са изброени по-долу:

 • Съхранение на палетизирани, непалетизирани, насипни и нестандартни стоки
 • Дългосрочно и краткосрочно складиране
 • ТРО – товарене, разтоварване и претоварване на стоките, приети за съхранение в склада от камиони, микробуси и контейнери
 • Крос докинг
 • Консолидиране
 • Пререждане и фолиране
 • Етикиране
 • Организация на транспорт от/до Логистичен Парк София от/до вашата локация
 • Застраховка
 • Ревизия и отчетност
 • Други услуги с добавена стойност…

СЕРТИФИКАТИ | СКЛАДОВ ОПЕРАТОР

Логистичен Парк София е пълноправен складов оператор, притежаващ следните сертификати:

 • EN ISO 9001:2015 сертификат за разработена и внедрена система за управление на качество с обхват „Логистични услуги – складова дейност и логистика“
 • DIN ISO 45001:2018 сертификат за разработена и внедрена система за управление на здраве и безопастност с обхват „Логистични услуги – складова дейност и логистика“
 • Удостоверение от Българска Агенция по Безопастност на Храните (БАБХ) за съхранение на хранителни продукти
 • Сертификат за съхранение на биологично производство и стоки в съотвествие с Регламент (EO) №2018/848